logo_test1

elako1
Elvin LAKO
Drejtor i Përgjithshëm
Strategjia per zbatimin e te drejtave te PI.Në vijim do te gjeni strategjine per zbatimin e te drejtave te pronesise intelektuale per periudhen 2010-2015. Strategjia 2010-2015 - (774 KB)

DPPM © 2013.Te gjitha te drejtat e rezervuara.                                                                                       Facebook: Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave